นักบริหารการเงินที่มีคุณภาพ ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

นักบริหารการเงิน เป็นตำแหน่งสำคัญของทุกองค์กร ที่ช่วยในการกำกับและดูแลเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับเงินในองค์กร เช่นการวางแผน การทำบัญชี และการตรวจสอบระบบการเงินขององค์กร ซึ่งงานที่เกี่ยวกับกรเงินก็ต้องอาศัยความรอบคอบที่สูงพอสมควร เพื่อให้ได้งานออกมามีคุณภาพ ลดการผิดพลาดน้อยที่สุด ผู้ที่เป็นเจ้าที่บริหารการเงิน จึงต้องมีความรู้ความสามารถในด้านนี้มาโดยเฉพาะ

ไม่เช่นนั้นก็จะ หางาน finance ที่มีคุณภาพได้อย่าง ก่อนอื่นเราลองมาดูว่าหน้าที่ของการเป็นนักบริหารการเงินต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง ในองค์กรแต่ละองค์กร เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานนี้ ได้สำรวยคุณสมบัติของตัวเอง

หางาน finance

1.วางแผนงาน

สามารถดูแลและจัดการระบบการเงินในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดการวิเคราะห์งบประมาณของระบบการเงินในองค์กร เพื่อให้ทุกอย่างเรียบร้อยและเป็นระบบระเบียบ

2.การจัดทำรายงานด้านการเงิน

หากองค์กรต้องมีการซื้อขายสินค้ากับธุรกิจอย่างอื่น ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นนักบริการเงินจะต้องทำการเสนอราคา และจัดทำรายงานการซื้อขายทุกอย่างให้เป็นไปตามขั้นตอนให้ถูกต้อง

3.วางแผนการลงทุน

ผู้ที่ หางาน finance จะต้องสามารถวางแผนการลงทุนเกี่ยวกับการเงินได้อย่างเหมาะสม ทั้งการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้วิธีการประเมินราคาคำนวณตัวเลขต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลที่ประกอบการตัดสินใจของผู้ที่ทำธุรกิจ

4.ทำสภาพคล่องทางการเงิน

เป็นหน้าที่หลักของนักบริหารการเงิน ที่จะต้องทำหน้าที่ในการจัดการงบต่างๆ ขององค์กรให้มีสภาพคล่องมากที่สุด สามารถที่จะจัดงบต่างๆ ให้เรียบร้อยไม่มีข้อบกพร่อง

จะเห็นว่าการเป็นนักบริหารการเงินนั้นต้องมีความรอบคอบและเป็นระเบียบไม่น้อย จะให้มีการผิดพลาดไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว และตำแหน่งการ หางาน finance ก็สำคัญกับทุงองค์กรด้วย ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารการเงิน จึงเป็นที่ต้องงการของตลาดทั่วไป สำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะได้งงานที่ดี มีผลการตอบแทนจากองค์กรที่มากขึ้น มาดูว่าคุณสมบัติอะไรที่สำคัญต่อการเป็นนักบริหารการเงิน

1.มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง

ผู้ที่จะเข้ามาทำงานเกี่ยวการเป็นนักบริหารการเงิน จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถจริงเท่านั้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น หากผู้ที่ทำตำแหน่งนี้ไม่มีความสามารถจริง ก็อาจจะทำให้บริการขาดทุนได้เลย

2.มีความรอบคอบสูง

การ หางาน finance ที่เกี่ยวกับเงินทุกอย่าง ต้องมีความรอบคอบที่สูง มีความละเอียดในการทำงาน โดยเฉพาะงาน ยิ่งเป็นตัวเลขที่สูงก็ยิงต้องระมัดระวังไม่ให้ผิดพลาด ผู้ที่จะทำตำแหน่งนี้ได้จึงต้องใจเย็น และละเอียดพอสมควร

3.มีทักษะในการบริหารเงิน

การวางแผนการเงินให้เป็นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการบริหารระบบการเงินให้มีคุณภาพ เพื่อให้องค์มีสภาพคล่อองทางการเงินดีอยู่ตลอดเวลา และยังจะเป็นการวางแผนการทำกำไรขององค์กรด้วย

4.มีทักษะการพูด

นักบริหารการเงินจะต้องมีทักษะในการโน้มน้าวผู้อื่นให้สามารถคล้อยตามได้ เช่นการนำเสนอแผนงานเกี่ยวกับการลงทุนให้เข้ามาลงทุนกับองค์กร

ทั้งหมดนี้ก็เป็นหน้าที่สำคัญและคุณสมบัติของการ หางาน finance ที่ดี ดังนั้นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการทำงานการเงงิน คุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสิ่งที่ควรจะฝึกให้มีความชำนาญ

Please follow and like us:

เทคนิคที่จะช่วยให้คุณหางานได้เร็วขึ้น

สิ่งที่ทุกคนต้องทำหลังจากออกจากรั้วหมาวิทยาลัยก็คือ การหางาน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคน เพื่อเป็นการหาเงินเลี้ยงชีพและเลี้ยงครอบครัว ในการหางานนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคน บางคนก็ใช้เวาไม่กี่วันก็ได้งานแล้ว แต่บางคนต้องใช้เวลาหลายเดือน หรือเป็นปีก็มีกว่าจะได้งานทำแต่ละแห่ง

หางาน

และการหางานได้เร็วหรือช้า ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่เรียนเก่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ถึงจะหางานได้ง่าย แม้แต่คนที่มีผลการเรียนธรรมดา หากรู้จักเทคนิคคในการหางาน ก็จะได้งานโดยที่ไม่ต้องใช้เวลานานเกินไป ลองมาดูว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่จะเป็นในการหางาน ให้ได้เร็วกว่าเดิม

-เพิ่มความน่าสนใจ สิ่งแรกที่เราจะช่วยทำให้บริษัทประทับใจ และอยากจะได้เราเข้าร่วมงานด้วยก็คือ การทำเรซูเม่ให้ดูดีน่าสนใจ เพราะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งแรกที่ทำให้บริษัทรู้จักเรา ก่อนที่จะเขียนเรซูเม่จึงต้องหาเทคนิคในการเขียนให้ดีเสียก่อน ว่าควรจะเขียนอย่างไรถึงจะมัดใจผู้อ่านได้แล้วเรซูเม่ก็จะเป็นใบเบิกทางให้เราได้เป็นอย่างดี

-เป็นตัวของตัวเอง เวลาที่ต้องไปสมัครงานบางคนก็มักจะคิดว่าการเป็นตัวของตัวเอง อาจจะทำให้คนอื่นไม่ชอบเรา จึงฝืนทำตัวให้เหมือนคนอื่น นั่นเป็นวิธีการที่ผิด ให้เราเป็นตัวของตัวเองนี่แหละจะดีที่สุด เพราะไม่ต้องฝืน ทางบริษัทจะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราด้วยว่าเป็นคนอย่างไร หากใครที่ยังทำบุคลิกเช่นนี้อยู่ แนะนำว่าให้เปลี่ยนจะดีที่สุด

-เตรียมความพร้อมให้ดี หากคุณผ่านด่านแรกหางาน คือบริษัทเรียกสัมภาษณ์แล้ว สิ่งที่คุณต้องทำก่อนการไปสัมภาษณ์ก็คือ การเตรียมให้ดี ให้พร้อมกับการสัมภาษณ์ ลองดูว่าเราจะโดนถามอะไรบ้าง ควรจะต้อบคำถามเหล่านั้นอย่างไร และอย่าลืมทำการบ้านเกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทที่เราไปสมัครงานเอาไว้ด้วย เพราะเขาต้องถามเรากลับมาแน่นอน

-สมัครหลายๆ ที่ การสมัครงานหลายๆ ที่ก็เหมือนกับการลงทุนนั่นเอง จะช่วยให้เรามั่นใจได้มากขึ้นว่าจะได้งานแน่นอน แถมยังมีสิทธิ์เลือกได้ด้วยว่าจะเลือกงานที่ไหน หากสมัครที่เดียวแล้วบริษัทนั้นไม่เลือกเรา ก็อาจจะทำให้ต้องเสียเวลามานั่งหางาน ใหม่อีก

-ใช้อินเตอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ การหางานในสมัยนี้ง่ายกว่ายุคก่อนเยอะเพราะมีอินเตอร์เน็ตเข้ามาเป็นตัวช่วย เพียงแค่ใช้ให้เป็นเท่านั้น วิธีการก็เพียงแค่หางานในอินเตอร์เน็ต หรือจำทำการฝากเรซูเม่ของเราไว้กับเว็บฝากงานก็ได้ จะช่วยให้เรามีเปอร์เซ็นต์ได้งานเร็วขึ้นกว่าเดิม

เพียงแค่นี้ก็จะช่วยให้เราได้งานที่ต้องการเร็วกว่าเดิมแล้ว สำหรับใครที่ยังใช้วิธีการหางาน แบบเดิมๆ และยังไม่ได้งานสักที ลองเปลี่ยนวิธีการหางานใหม่ดูบ้าง เผื่อจะได้งานเร็วขึ้น ที่สำคัญพยายามติดตามข่าวสารของการสมัครงานของบริษัทต่างๆ อยู่เสมอ จะช่วยให้เราได้ตำแหน่งที่ต้องการขึ้น ไม่ต้องโดนคนอื่นแย่งไปก่อน

Please follow and like us:

มาอัพเดตกันว่างาน การตลาด ในปัจจุบันมีตำแหน่งอะไรบ้าง

หลาย ๆ คนที่กำลังมองหางานการตลาด ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าฝ่ายการตลาดนั้นอีกหนึ่งตำแหน่งที่เป็นดังหัวใจหลักของทุก ๆ บริษัท ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ทำงานด้าน การค้าขาย การบริการต่าง ๆ ฝ่ายการตลาดก็เป็นฝ่ายสำคัญที่จะทำให้บริษัทอยู่รอดได้ ยิ่งปัจจุบันในยุคของ Internet การตลาดออนไลน์นั้นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของฝ่ายการตลาดเลยก็ว่าได้ เพราะนอกจากจะมีประสิทธิภาพมากแล้วค่าใช้จ่ายยังน้อยการตลาดแบบออฟไลน์อีกด้วย วันนี้เราจะมาอัพเดตกันว่า งานการตลาดในปัจจุบันนั้นมีตำแหน่งอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

Perfect-digital-marketer-1280x720

  1. Strategic Planner หรือ Head of Digital Marketing

อันดับหนึ่งเลยคือ นักกลยุทธ์ หรือ หัวหน้าฝ่ายการตลาดดิจิทัล ซึ่งถือว่าเป็นหัวหอกของฝ่านการตลาดดิจิทัล ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการวางแผนการตลาดออนไลน์ทั้งหมด โดยคุณสมบัติของคนที่จะสามารถทำตำแหน่งนี้ได้คือ ต้องมีความเป็นผู้นำ มีความรู้ด้านการตลาดเป็นอย่างดี เพราะต้องวิเคราะห์ทิศทางการตลาดของบริษัทให้ตอบโจทย์กับยุคอยู่เสมอ ที่สำคัญที่สุดคือ ต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของสังคม Social media และ สามารถใช้ Social media ได้เป็นอย่างดี

  1. Ads Manager

อันดับต่อมา คือ Ads Manager หรือ ผู้จัดการดูแลโฆษณา ต้องเป็นคนที่รู้วิธีการทำ โฆษณาใน social media ต่าง ๆ ทั้ง Facebook, Google และ อื่น ๆ โดยคุณต้องเป็นคนวางแผนการทำสื่อโฆษณาในทุก ๆ ไตรมาสของบริษัท รวมถึงวิเคราะห์ว่าแผนโฆษณานั้นจะคุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไปไหมอีกด้วย

  1. Marketing Admin/ Coordinator

หรือ ผู้ประสานงานทางการตลาด โดยคุณต้องความรู้ด้านการตลาดเป็นอย่างดี และ ที่สำคัญคือ เป็นคนที่สามารถประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ได้ รวมทั้ง ประสานงานกับลูกค้าของบริษัท  ต้องเป็นคนที่สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และ มีทักษะการสื่อสารที่ดี

  1. Content Creator/ Graphic Design

ตำแหน่งนี้อาจจะรวม หรือ แยกกันนั้นก็แล้วแต่ละบริษัท โดยหน้าที่หลักคือ การทำงานเขียน หรือ สื่อออนไลน์ตามแผนงานของฝ่ายการตลาด ถือว่าเป็นงานฝ่ายผลิตของฝ่ายการตลาด ที่จะสื่อสารกับลูกค้า คนที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ และ สามารถทำงานตามแผนงานได้ มีทักษะการเขียนที่ดี หรือ มีทักษะการทำ Graphic ที่ดี ที่สำคัญคือ ต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถสื่อสารกับลูกค้าผ่านงานเขียน หรือ กราฟิกได้ และ ต้องเป็นคนที่อัพเดตเทรนด์ใหม่ ๆ ของสังคมออนไลน์อยู่ตลอด

เป็นอย่างไรบ้างคะ กับตำแหน่งด้านการตลาดในปัจจุบันที่นำมาฝากเพื่อน ๆ ในวันนี้ หากเพื่อน ๆ สนใจอยากหางานการตลาด ก็สามารถหางานการตลาดได้ง่าย ๆ ผ่าน เว็บไซต์หางานอย่าง www.jobtopgun.com ที่มีประกาศรับสมัครงานมากกว่า 6,100 ตำแหน่งทั่วประเทศ

Please follow and like us:

ข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องมีใน Resume

เชื่อว่าหลาย ๆ คนที่กำลังหางานคงกำลังง่วนอยู่กับการทำ Resume ของตัวเองเพื่อไปยื่นในบริษัทที่สนใจ และแน่นอนว่า Resume เป็นดังประตูก้าวแรกที่จะตัดสินว่าเรามีโอกาสได้งานหรือไม่ได้งาน วันนี้เราเลยจะมาสรุปให้ฟังเน้น ๆ ว่าข้อมูลอะไรบ้างที่เราต้องใส่ให้เข้าตา HR แบบจัง ๆ

  1. ข้อมูลส่วนตัว: ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ – นามสกุล วันเดือนปีเกิด, ช่องทางติดต่อ (หลัก ๆ ควรจะมีเบอร์โทรศัพท์ และ Email), ประวัติการศึกษาโดยคร่าว ๆ และ ผลการศึกษา
  2. วัตถุประสงค์ในการทำงาน: ข้อนี้หลาย ๆ คนละเลยที่จะใส่ ซึ่งจริง ๆ แล้วข้อมูลตรงนี้แทบจะเป็นจุดที่ HR เกือบทุกบริษัทอยากรู้ ว่าเรามีเป้าหมาย หรือ วัตถุประสงค์ในการทำงานอย่างไร โดยเราอาจจะเรียบเรียงข้อมูลนี้เป็นย่อหน้าสั้น ๆ ไม่กี่ประโยคก็เพียงพอ แต่ที่สำคัญคือ ต้องได้ใจความ และ แสดงความตั้งใจของเราอย่างชัดเจน
  3. ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน หรือ กิจกรรมตอนเรียน ที่เคยทำมา: ในข้อนี้เราไม่จำเป็นจะต้องใส่ข้อมูลทั้งหมดที่เราเคยทำมา เพียงแต่คัดข้อมูลกิจกรรม หรือ งานที่คิดว่านำเสนอความเป็นเราได้อย่างชัดเจน และ ตอบโจทย์กับตำแหน่งงานที่เรากำลังสมัคร เช่น เราอาจจะใส่ประสบการณ์การขายของออนไลน์ หากเราต้องสมัครงานในตำแหน่งการตลาด เป็นต้น เพื่อให้ HR เห็นว่าเราผ่านประสบการณ์การทำงานด้านนี้มาแล้ว
  4. ทักษะต่าง ๆ : ข้อนี้ถือเป็นการนำเสนอตัวเองว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง โดยทักษะนั้นมีหลากหลายประเภท ทั้งด้านภาษา ด้านการเขียน ด้านการพูด ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านงานเอกสาร หรือ หากมีใบขับขี่ก็ควรจะระบุลงไปด้วยเช่นกัน เพื่อนำเสนอว่าตัวเองนั้นมีความสามารถและ ทำงานอะไรได้บ้าง
  5. จุดเด่น และ ลักษณนิสัยของเรา : สุดท้ายคือการโฆษณาตัวเองว่าเรามีลักษณะนิสัยในการทำงานอย่างไร อย่างเช่น เป็นคนมีความกระตือรือร้น, สามารถถทำงานเป็นทีมได้, มีใจรักงานบริการ เป็นต้น โดยเราไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลทั้งหมด หรือ โอ้อวดเกินจริง และ ควรใช้ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่เรายื่นไปด้วยเพื่อให้ HR เห็นว่าเราเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นจริง ๆ  

เพียงเพื่อน ๆ ใส่ข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วนก็สามารถเพิ่มโอกาสในการหางานได้อย่างแน่นอนค่ะ ที่สำคัญคือ ก่อนส่งอย่าลืมตรวจเช็คความถูกต้องของตัวสะกด และ ความเรียบร้อยโดยรวมด้วยนะคะ แต่หากใครกลัวจะตกหล่นข้อมูลอะไรไปเดี๋ยวนี้เราก็สามารถสร้าง resume ได้อย่างง่าย ๆ ที่ www.jobtopgun.com ที่มีโปรแกรมสร้าง Resume อย่าง Super resume ที่เพียงกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่เว็บไซต์ได้ระบุไว้ก็สามารถสร้าง resume ได้อย่างง่าย ๆ ไม่ต้องกลัวตกหล่นข้อมูลอะไรไป ที่สำคัญยังฝากข้อมูลไว้กับเว็บไซต์ให้ HR บริษัทต่าง ๆ เข้ามาดูข้อมูลได้ เรียกได้ว่ามีแต่ได้กับได้แน่นอนค่ะ

Please follow and like us:

หางานอุบลเทคนิคประสบความสำเร็จ ในการเปลี่ยนงาน

การสมัครงานเป็นเรื่องที่ง่ายมาก และเราสามารถหาวิธีการต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต แต่การประสบความสำเร็จในการหางานของแต่ละคนแตกต่างกัน เพราะการสมัครงานของแต่ละคนจะมีความต่างกันนั่นเอง สิ่งนี้เรียกว่าเป็นเทคนิคเฉพาะคน หรือเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ผู้รับสมัครงานเห็นแล้วชอบ เช่น ลักษณะบุคลิกภาพที่ตรงกับตำแหน่งงาน หรือ การพูดจาฉะฉาน ชัดเจน เป็นต้น  บางคนสมัครเพราะอยากทำงานที่สมัครไปจริง ๆ บางคนสมัครไปเพราะงานนั้นให้เงินเดือนสูง บางคนสมัครงานเพราะเป็นงานที่ตนเองชอบ ซึ่งต่างคนก็ต่างเหตุผลในการสมัคร แต่ว่าการหางานที่ดีจะต้องให้เราเป็นคนเลือกงานไม่ใช่งานเป็นคนที่เลือกเรา ดังนั้นก่อนที่จะหางานอุบลคุณควรจะต้องรู้เรื่องเหล่นนี้ก่อน

หางานอุบล

1.เหตุผลในการเปลี่ยนงาน

ว่าด้วยเรื่องของเหตุผลในการเปลี่ยนงาน เชื่อว่าหลายคนมีความคิดที่จะเปลี่ยนงานเกิดขึ้นมาบ้าง ซึ่งช่วงที่เกิดความคิดนี้มักจะเป็นช่วงเวลาที่งานมีปัญหาหรือไม่ได้สิ่งที่ต้องการจากงานที่ทำอยู่ ดังนั้นหากต้องการเปลี่ยนงานแล้ว ต้องถามตัวเองก่อนว่าเหตุผลในการเปลี่ยนงานคืออะไร เช่น เงินเดือน ความก้าวหน้าในหน้าที่ อยากเปลี่ยนแปลงลักษณะงานที่ทำ เป็นต้น เมื่อรู้เหตุผลในการเปลี่ยนงานแล้ว คุณจะมีหลักในการเลือกหางานอุบลได้ไม่ยาก เพราะที่อุบลมีงานให้เลือกอยู่หลายแบบ คงต้องมีสักงานที่ตรงกับความต้องการของท่าน

2.ลงมือเลือกงานที่ต้องการ

หากต้องการเงินเดือนเพิ่มขึ้นและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แนะนำให้สมัครงานในตำแหน่งงานเดิมกับบริษัทที่ให้เงินเดือนเพิ่มขึ้น เพราะคุณเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานที่ตรงสายงาน จะทำให้มีความน่าเชื่อถือและมีโอกาสเรียกเงินเดือนได้สูง  แต่หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบหรือลักษณะงานที่ทำให้เลือกสมัครงานในแบบที่คุณต้องการหรือเลือกงานตามความชอบของคุณ แต่คุณจะต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนงานในครั้งนี้ เงินเดือนที่ได้รับอาจจะน้อยลงบ้าง เพราะคุณไม่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน แต่หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงและคิดว่าการทำงานในแบบที่ต้องการมีความก้าวหน้าในอนาคตก็เลือกสมัครได้เลย เพื่ออนาคต ซึ่งการหางานอุบลมีตัวเลือกที่ช่วยให้คุณมีงานที่ตรงตามความต้องการอยู่หลายช่องทาง ดังนั้นหากรู้งานที่ต้องการสมัครแล้ว ให้ทำการสมัครได้เลย

การเปลี่ยนงานเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับทุกคน คนเราต้องการความก้าวหน้าทางด้านอาชีพหรือต้องการเงินเดือนเพิ่มขึ้น ซึ่งหากที่ทำงานปัจจุบันไม่สามารถให้ได้ การก้าวไปยังที่ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้จึงเป็นทางออกที่นำมาใช้ ดังนั้นก่อนที่จะออกจากงานอย่าลืมหาคำตอบให้กับตนเองให้ได้ก่อน เพื่อที่การเปลี่ยนงานของท่านจะทำให้ชีวิตท่านดีขึ้น ซึ่งหากต้องการหางานอุบลนับเป็นช่องทางที่จะช่วยให้ท่านสามารถหางานได้ตรงกับความต้องการได้

Please follow and like us: