เตรียมตัวสมัครงานราชการอย่างไร

ผู้คนจำนวนมากกำลังมองหางานราชการในวันนี้และถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนเหล่านี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะมองก่อนที่คุณควรพิจารณาทั้งหมดก่อน เพื่อจะช่วยให้คุณได้รับงานราชการ

ข้อควรพิจารณาเพื่อเตรียมตัวในการสมัครงานราชการ

1) คุณสมบัติผู้สมัคร: งานบางงานมีไว้สำหรับผู้สมัคร “สถานะ” เท่านั้นซึ่งครอบคลุมถึงทหารผ่านศึกการเลื่อนขั้นการทำบุญ (ผู้สมัครภายใน) โปรแกรมพิเศษอื่น ๆ คุณมีคุณสมบัติหรือไม่ หากคุณไม่มีคุณสมบัติไม่ต้องสมัคร กลั่นกรอง.

2) ประวัติความมั่นคง: การที่จะได้รับความเชื่อถือ มั่นคงอาจใช้เวลาหลายเดือน (หรือแม้กระทั่งนานถึงหนึ่งปี) ไม่ได้เป็นการสมัครงานที่จะไม่สามารถเปลี่ยนไปมาได้ง่าย

3) วันที่ปิดรับสมัคร: คุณไม่ต้องการสมัครงานเท่านั้นที่จะรู้ว่าวันที่สมัครได้ปิดคุณ?

4) ระยะทางสถานที่: คุณแน่ใจว่าคุณต้องการที่จะใช้งานราชการในประเทศ คุณไม่ต้องการที่จะทำทุกอย่างที่ทำงานแล้วพบว่าโพสต์ของคุณอยู่ที่ไหนสักแห่งที่คุณไม่ต้องการที่จะเป็น

5) สวัสดิการ: สวัสดิการงานราชการอาจมีความแตกต่างกัน ตามระดับชั้น กรมกอง จะขึ้นอยู่กับชุดของระบบการชำระค่าจ้างที่ซับซ้อน  อย่านำไปใช้กับงานตามสิ่งที่คุณต้องการที่จะได้รับการชำระเงิน, แต่ในความรู้ของคุณ, ทักษะความสามารถ ตำแหน่งที่คุณต้องการที่จะพิสูจน์ว่าคุณได้ทำงานประสบความสำเร็จในระดับชั้นซีต่างๆ ประกาศรับสมัครงาน

6) ประวัติการทำงาน: ห้าถึงเจ็ดหน้า คุณไม่คิดว่าบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องการอ่านประวัติส่วนตัวของคุณ 20 หน้า

7) มีความละเอียดรอบคอบ: ฉันรู้ว่าคุณต้องการที่จะใส่ทุกอย่างและห้องครัวจมลงในประวัติส่วนตัวของคุณ—แต่คุณควรจะทำเช่นนั้นถ้ามันเกี่ยวข้อง หากงานปัจจุบันของคุณไม่เกี่ยวข้องกับงานที่คุณกำลังสมัครโปรดอย่าใส่ลงในประวัติส่วนตัวของคุณ

8) คุณมีทักษะหรือไม่: อ่านทักษะที่จำเป็นและแบบสอบถามมืออาชีพของประกาศ หากคุณไม่สามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่าคุณมีทักษะที่พวกเขากำลังมองหาไม่ได้นำไปใช้.

9) ทำสรุปอย่างมืออาชีพ: รวมไว้ ทำให้เกี่ยวข้องกับงาน

10) กิจกรรมและทักษะพิเศษ: หากคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกงานที่เกี่ยวข้องกับงานได้รับรางวัลหรือมีความสำเร็จเป็นพิเศษให้แน่ใจว่าได้รวมไว้ในประวัติส่วนตัวของคุณ

Please follow and like us: