หางานต่างประเทศ

ไปทำงานต่างแดน ดูสักตั้งเพิ่มทักษะให้คุณได้มากโข

โลกที่เปิดกว้างและเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นเปิดโอกาสให้คนหางานสามารถหางานในต่างแดนได้ง่ายขึ้นจึงเป็นหนึ่งในโอกาสที่คนหางานยุคนี้จะมองหางานในต่างแดนเพื่อเพิ่มทักษะ โอกาส และประสบการณ์ให้ตัวเอง  การ หางาน ต่างแดนนั้นให้ประโยชน์มากมาย จากการบอกกล่าวของคนที่เคยไปมาแล้ว สามารถสรุปได้ดังนี้

  1. ชีวิตในต่างแดนทำให้คุณฉลาดขึ้นอัตโนมัติ สมองของคุณจะตื่นตัวและทำงานมากขึ้นเพราะต้องเผชิญกับปัญหา และสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน อีกทั้งการที่ต้องใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่ เช่นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆนั้น ช่วยเพิ่มการประสิทธิภาพการทำงานของสมองมากขึ้นด้วย
  2.  คุณจะกลายเป็น Multi-skill worker คือเป็นคนที่สามารถทำอะไรได้หลายอย่างและได้พัฒนาทักษะการทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกัน เพราะการไปทำงานต่างแดนอาจไม่ได้ทำงานในสิ่งที่คุณจบมาอาจได้ทำงานเป็นจ๊อบเป็นกะซึ่งอาจเป็นงานหลายประเภท
  3. คุณจะเป็นคนที่มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  โดยเฉพาะกับผู้ที่ไปทำงานในชาติตะวันตก เดิมที่เราอยู่ในวัฒนธรรมการทำงานแบบคนไทยที่มักจะไม่เด็ดขาดเรื่องการตัดสินใจ หรือ ตัดสินใจโดยไม่ใช้เหตุผลเป็นหลักแต่วัฒนธรรมการทำงานของคนตะวันตกจะต่างไปคุณจะสามารถคัดค้านนายจ้างหรือเจ้านายได้หากมีเหตุผลที่ดีพอ นั่นนำไปสู่การจัดการกับปัญหาที่ดีขึ้นอีกด้วย
  4. แน่นอนว่าคุณจะได้ทักษะการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การอยู่กับผู้คน การปรับตัว เพราะการไปอยู่ในวัฒนธรรมที่ต่างออกไป เจอคนที่หลากหลายนอกจากคนเจ้าถิ่นยังอาจได้ทำงานกับคนหลากหลายเชื้อชาติ ความต่างเมื่อมาเจอกันต้องมีการปรับตัว คุณจะได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้อย่างเป็นธรรมชาติ และยังจะเพิ่มมุมมองทัศนคติเรื่องการยอมรับความแตกต่างหลากหลายได้อีกด้วย นำมาซึ่งทัศนคติที่เปิดกว้าง และยืดหยุ่นและยังสามารถเชื่อมโยงความคิดที่หลากหลายและซับซ้อนได้ดีขึ้น
  5. คุณจะมีคุณสมบัติที่ดีติดตัวมาในเรื่องของความสามารถคิดแก้ปัญหา และแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่า การที่ได้ไปเปิดโลกโดยอยู่ต่างแดน ทำให้เห็นอะไรมากกว่าคนที่อยู่เพียงในประเทศและอยู่กับความคุ้นชิน คุณจะสามารถเชื่อมโยงแนวคิดที่แปลกใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
  6. คุณจะมีโอกาสในการหางานได้มากกว่าผู้สมัครคนอื่นเพราะนายจ้างจะเห็นถึงประสบการณ์ของคุณ ยิ่งถ้าสมัครในบริษัทต่างชาติ หรือ บริษัทอินเตอร์คุณจะเหนือกว่าเพราะเขาจะมองเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีความกล้าเป็นประการแรกที่สามารถไปทำงานต่างแดนได้ และยังเห็นถึงทักษะที่คุณมีซึ่งได้จากประสบการณ์ในต่างแดน และเขาจะเบาใจว่าคุณจะทำงานร่วมกับคนที่ต่างวัฒนธรรมได้

หากมีโอกาสสักครั้งในการไปทำงานต่างแดน เช่น งานการค้าระหว่างประเทศ ก็ควรลองดูที่สำคัญคือต้องเข้าไปทำงานอย่างถูกกฎหมายจะปลอดภัยที่สุด  หากกำลังมองหางานต่างแดนเตรียมตัวให้พร้อมและลุยเลย

Please follow and like us: