นักศึกษาจบใหม่ต้องเร่งฟิต พิชิตทักษะจำเป็นสำหรับการทำงานในยุคใหม่

คุณคือ นักศึกษาจบใหม่ ที่กำลัง หางานทำ และยังไม่ได้งานทำ ใช่หรือไม่ เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมจึงไม่ได้งานนอกจากเหตุผลที่ว่าคุณขาดประสบการณ์ คุณเคยได้พิจารณาถึงทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคสมัยใหม่หรือไม่  และได้พิจารณาหรือไม่ว่าคุณยังขาดคุณสมบัติด้านใดบ้าง ในแต่ละครั้งที่คุณหางาน นักศึกษาจบใหม่ จงจำไว้ว่าการที่เรามีความพร้อมและยื่นใบสมัครไปด้วยความมั่นใจว่าเรานั้นมีทักษะที่ดี ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือในบรรดาคนหางาน นักศึกษาจบใหม่ที่เตรียมตัวดีจะมีชัยมากกว่า อย่าได้รอช้าเรามาดูกันว่าทักษะอะไรที่การสมัครงานนักศึกษาจบใหม่ควรมีเพื่อให้ได้งานทำ

 1. มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มีทัศนคติในเชิงบวกมักจะสามารถดึงดูดความสำเร็จเข้ามาในบริษัทได้มากกว่าคนที่มีความคิดในเชิงลบ อีกทั้งสามารถมองเห็นโอกาสและพัฒนาทางเลือกต่างๆเป็นโอกาสที่ทำให้เกิดมูลค่าได้
 2. มีความอดทนหรือทนต่อแรงกดดัน คน Gen Y ถูกมองว่าที่มีความอดทนต่ำ ไม่มีความอดทนอดกลั้น หรือเอาตนเองเป็นที่ตั้งโดยไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เมื่อไม่ได้เป็นดั่งที่ต้องการก็เลือกที่จะลาออกไป ในทางกลับกันหากคุณมีความอดทนอย่างมีเหตุผลคุณจะเป็นตัวเลือกที่ดีขององค์การ
 3. ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ นอกจากที่เราจะต้องทำงานที่ได้มอบหมายให้ดีแล้ว ก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เราไม่ควรลืมเลยก็คือ การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร และเพื่อนร่วมงานเพราะองค์การต้องเดินหน้าด้วยการทำงานเป็นทีม
 4. การแก้ไขปัญหาและคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดได้ดี รวมถึงสามารถจัดการแก้ไขปัญหานั้นได้  สามารถคิดวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระยะเวลาอันสั้น อย่างคนที่มีสติ มีความรอบรู้ และมีความเป็นผู้นำ
 5. มีความสามารถรอบด้าน มี Multi-Skill สามารถทำงานข้ามสายงานได้ การที่เรามีความสามารถรอบด้านหรือหลากหลายนั้น จะทำให้เราเป็นเหมือนทรัพยากรที่มีค่าแก่องค์กรมากยิ่งขึ้น และอาจจะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้อีกด้วย
 6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างจริงจัง ตั้งใจ และมุ่งมั่นทำงานให้ออกมาดีที่สุด และนอกจากนี้ยังรวมถึงเรื่องของงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมนอกเหนืองานที่เราต้องทำประจำอีกด้วย เราก็ควรที่จะทำให้ออกมาดีเช่นกัน และเต็มใจที่จะช่วยทำงานออกมาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 7. มีความรู้พื้นฐานในสายงานที่เกี่ยวข้อง และมีทักษะของการทำงานในยุคดิจิทัล เช่น  งานทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือ IT เพื่อช่วยทำให้การดำเนินงานสามารถทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ความรู้ทางด้านภาษาและการคิดวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

หากคุณสามารถพัฒนาทักษะที่กล่าวมาอยู่ในระดับที่ใช้ได้และไม่หยุดที่จะพัฒนาต่อไป การได้งานทำก็ไม่น่าจะใช่เรื่องเกินความสามารถ สู้ๆนะนักศึกษาจบใหม่ทุกคน

Please follow and like us:

รวมสายงานเด่นเน้นความต้องการไปที่เด็กจบใหม่

คนหางาน นักศึกษาจบใหม่ ฟังทางนี้ หากคุณกำลังหางานที่ให้เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท และยินดีที่จะรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีเข้าทำงาน มามุงกันตรงนี้เลย เราได้รวมเอา สายงานที่อ่าแขนรับคนที่ยังขาดประสบการณ์มาร่วมงานไว้ที่นี่แล้วถือเป็นโอกาสดีๆสำหรับคนหางาน นักศึกษาจบใหม่ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ถนนของการทำงาน มาดูกันเลย แล้วเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปสมัครงาน

1. สายงานขาย
โดยมีประเภทงานย่อยที่เปิดรับมากที่สุดคือSales/AE มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 40,000 บาท Telesales มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 30,000 บาท งานบริการลูกค้า เช่น Call Center มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 20,000 บาท แต่ถ้าได้ทักษะภาษาต่างประเทศ เช่น มีผลสอบ TOEIC ดีๆเช่นคะแนน 600 ขึ้นไป หรือผลวัดระดับภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาจีน ก็สามารถเรียกเงินเงินเดือนจะสูงขึ้นถึง 18,000 – 25,000 บาท

2. งานบริการ
ในส่วนพนักงานต้อนรับ มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 14,000 – 15,000 บาท แต่ถ้าได้ทักษะภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม เช่น สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้ (TOPIK 3 ขึ้นไป) เงินเดือนจะสูงขึ้นถึง 35,000 บาทเลยนะ

3. งานธุรการ
หันมาดูที่งานธุรการ/จัดซื้อ ที่ร่วมเอามีประเภทงานย่อยอย่างงานธุรการทั่วไปเข้าไว้ด้วย ก็น่าสนใจ เงินเดือนไม่มากแต่ได้ประสบการณ์โดย มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 12,000 – 15,000 บาท ส่วนงานประสานงานขาย มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 18,000 บาท
4. งานด้านเทคนิค
สำหรับช่างเทคนิค มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 12,000 – 20,000 บาท แต่ถ้ามีทักษะเฉพาะทาง เช่น สามารถซ่อมแผงวงจรได้ หรือมีพื้นฐานการติดตั้งลิฟท์ เงินเดือนจะสูงขึ้นถึง 20,000 – 25,000 บาท ในด้านช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 18,000 บาท

5. งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ
ซึ่งรวมเอาประเภทงานย่อย เช่น ฝ่ายผลิต/โรงงานไว้ด้วย มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 16,000 – 20,000 บาท งานควบคุมคุณภาพ (QA/QC/QM) มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 12,000 – 15,000 บาท แต่ถ้าได้ทักษะภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมจะได้เงินเดือนสูงขึ้นถึง 25,000 บาท

สำหรับพื้นที่ที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงานนั้น www.jobtopgun.com ก็ต้องบอกว่างานนี้หลายคนต้องเดินทางเข้ากรุงเทพ และ ปริมณฑล เพราะมีงานเปิดรับนักศึกษาจบใหม่มากที่สุด รองลงมาคือในเขตภาคตะวันออก โดยจังหวัดที่มีงานมากที่สุด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สำคัญของประเทศ

อีกพื้นที่ที่น่าสนใจสำหรับเป็นแหล่งหางาน นักศึกษาจบใหม่สามารถศึกษาหาข้อมูลและสมัครงานในพื้นที่ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)ที่กำลังมีความต้องการของแรงงานสูง ได้อีกแหล่งหนึ่ง หรือหากคุณเป็นคนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังพอหางานสำหรับเด็กจบใหม่ ได้ในจังหวัดขนาดใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ นครราชสีมา ขอนแก่น และอุดรธานี

Please follow and like us:

เทคนิคการต่อรองเงินเดือน ฉบับบัณฑิตป้ายแดง

สวัสดี บัณฑิตป้ายแดงที่เข้าสู่สังเวียนตลาดแรงงาน เป็นยังไงบ้างกับการหางาน นักศึกษาจบใหม่ก็คงต้องเหนื่อยสักหน่อย  ถึงแม้ยุคนี้จะมีอาชีพเกิดขึ้นมากมาย และ หลายอาชีพก็เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ เข้าร่วมงานด้วย แต่การจะเรียกเงินเดือนนั้น ก็อาจทำได้ไม่เต็มที่เพราะคำว่าเด็กจบใหม่นี่ล่ะ ที่ทำให้องค์การมองว่ายังไม่มีประสบการณ์

พอที่จะให้เงินเดือนในส่วนของค่าประสบการณ์ หากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่หางานได้ แต่ได้เงินเดือนไม่เป็นที่พอใจจะทำยังไง เรามีข้อแนะนำมาบอกต่อ สามารถนำไปทดลองประยุกต์สำหรับต่อรองเงินเดือนได้เลย

 1. ต่อรองด้วยข้อมูล โดยที่คุณต้องรู้ว่าภาพรวมของธุรกิจเป็นอย่างไร อัตราเงินเดือนในสายงานของคุณมีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่งที่เราสมัครงานอยู่ที่เท่าไหร่  โดยสามารถหาข้อมูลเหล่านี้จากอินเทอร์เน็ต แล้วใช้ตัวเลขตั้งต้นนั้นในการต่อรองเงินเดือน รวมถึงพิจารณาลงไปที่ข้อมูลผลประกอบการของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์เพื่อดูแนวโน้มธุรกิจ ข้อมูลเหล่านี้นำมาใช้ร่วมตัดสินใจในการเรียกเงินเดือนได้ด้วย
 2. รู้ตัวว่ามีดีอะไร ที่จะเอาคุณสมบัติพิเศษหรือมีประสบการณ์บางอย่างไปต่อรอบงเงินเดือน หาก มีทักษะภาษาอังกฤษ มีผลคะแนนทดสอบด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 หรือ 4 ที่มีความสำคัญต่อการทำงาน  มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เคยเป็นประธานนักศึกษา เคยทำกิจกรรมค่ายอาสา เคยไป Work and Travel จงรู้ไว้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดแข็ง และเป็น Value ที่สามารถนำมาต่อรองเงินเดือนให้เพิ่มขึ้นได้
 3. ระบุช่วงเงินเดือนที่มีความยืดหยุ่น การระบุเงินเดือนมาตรฐานเช่น 15,000 บาท เป็นตัวเลขที่แข็งเกินไปคุณอาจระบุ เงินเดือนเป็นช่วงเช่น 15,000-18,000 บาทเพื่อใช้ในการต่อรอง
 4. ยื่นขอเสนอขอปรับเงินเดือนเมื่อผ่านการทดลองงาน แม้เราจะบอกว่าเราเก่งและมีความพร้อมขนาดไหนก็ตามแต่การทำให้เห็นเป็นที่ประจักษ์สำคัญกว่า การเสนอเงินเดือนในเรทต่ำที่สุดที่เราพอใจและพ่วงขอเสนอว่าขอเพิ่มเงินเดือนเมื่อผ่านการทดลองงานอาจช่วยให้คุณได้งานได้ง่ายขึ้นและมีแนวโน้มได้ขึ้นเงินเดือน บางองค์กรมีการตกเบิกส่วนต่างให้ย้อนหลังด้วยซึ่งถือเป็นสิ่งดี เรื่องนี้ควรคุยกับผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ

สุดท้ายฝากไว้ว่า คนหางาน นักศึกษาจบใหม่ ค้นหาพนักงาน นอกจากจะมองตัวเงินเดือนให้พิจารณาสวัสดิการร่วมด้วย สำหรับเด็กจบใหม่ นอกจากเรื่องเงินเดือนแล้ว ควรพิจารณาสวัสดิการต่างๆ ก่อนตัดสินใจด้วย เพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงาน   เรื่องของบรรยากาศโดยรวมของการทำงาน เป็นสิ่งสำคัญ บางองค์การให้เงินเดือนไม่มาก แต่สวัสดิการที่ดีช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถสร้างความมั่นคงได้ การมีบรรยากาศการทำงานที่ไม่ตึงเครียดและพร้อมให้คุณได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ แม้แต่เรื่องเล็กน้อยอย่างการมีกาแฟให้ดื่มฟรี มีอาหารกลางวัน ออฟฟิศมีบรรยากาศที่น่าทำงาน คนในองค์กรเป็นมิตรและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผู้ใหญ่รับฟังเสียงการแสดงความคิดเห็นของคุณสิ่งเหล่านี้อาจมีน้ำหนักต่อการตัดสินใจทำงานมากกว่าการได้เงินเดือนเยอะๆแต่เจองาน เพื่อนร่วมงาน และองค์การที่ไม่ดีก็ได้นะ

 

Please follow and like us:

ปรับกลยุทธ์การขายให้ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล

สำหรับใครที่มองหางานที่มีความท้าทายอย่าง งานขาย คุณต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป สำหรับคนที่เพิ่งมองหางานขาย และถูกดึงดูดด้วยความท้าทายไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กจบใหม่หรือคนมีประสบการณ์ เราขอนำเสนอกลยุทธ์ที่จะทำให้ งานขาย ของคุณ ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

 1. สร้างพันธมิตร ในการแข่งขันของตลาดปัจจุบัน เราพบว่าคู่แข่งที่ขายสินค้าเหมือนเราอาจมีมากมาย หากเราบริการดีกว่า เป็นมิตรกว่า การที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อกับเราอีกก็เป็นไปได้มากกว่า ดังนั้นการสร้างมิตรอย่างจริงใจคือหนทางสู่การเป็นผู้ชนะในตลาดการค้า ดังนั้นจงทำดีกับลูกค้าอย่างจริงใจ
 2. สร้างความรู้สึกให้ลูกค้า รู้ว่าเขาได้รับความคุ้มค่ามากกว่าเงินที่จ่ายไป หรือมากกว่าราคาที่เขาคิดว่าจะต้องจ่าย เช่น สินค้าราคา 100 บาท แต่ต้องทำให้ลูกค้าได้รับความรู้สึกว่ามีค่า 150 บาท และพร้อมที่จะกลับมาซื้อซ้ำอีกในโอกาสต่อไป
 3. ติดตามแบบชิดใกล้ ด้วยการใช้โซเชียลมีเดีย ให้เกิดประโยชน์ ในการติดตาม follow บัญชีออนไลน์ของลูกค้าที่มา Add friend เพจของเรา และพูดถึงลูกค้าแต่ละคนในแง่ดีๆ รวมถึงการติดตามถามไถ่เมื่อได้ใช้สินค้าของเราแล้ว ทำให้เขารู้สึกว่าเราไม่เพียงขายของแต่เราคือเพื่อนที่พร้อมแลกเปลี่ยนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าที่เขาซื้อไป
 4. นอกจากขายสินค้า คุณต้องให้ความรู้กับผู้ซื้อ ให้ทางเลือกและข้อมูลสนับสนุน อย่างเต็มที่ เช่น ข้อแนะนำความเหมาะสมในการเลือกสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า หากลูกค้าเหมาะกับสินค้าราคาถูกกว่าไม่จำเป็นต้องพยายามเสนอขายของแพงที่ไม่ตรงความต้องการ
 5. การลดราคา เพื่อสร้างมิตรภาพใหม่ ยังคงใช้ได้ดี ถือเป็นการเสียที่ได้มากกว่า ตำแหน่ง งาน เพราะเมื่อเราทำให้ลูกค้าถูกใจ เป็นเพื่อนเราได้ การแนะนำแบบปากต่อปากจะเรียกลูกค้าให้เราได้เพิ่มขึ้น
 6. สร้างความน่าเชื่อถือ ให้ข้อมูลทุกแง่มุม อย่างเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากคุณสมบัติของสินค้าเอง หรือข้อมูลประกอบต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราจริงใจ และรู้จริง
 7. เปิดช่องทางการติดต่อสร้าง reaction ที่เข้าถึงง่ายระหว่างผู้ขาย แบรนด์สินค้า และผู้ซื้อ โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย อย่าลืมว่าการรีวิวสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อของคนยุคใหม่
 8. รู้จักการตัดลูกค้าที่ทำให้จิตใจคุณรู้สึกไม่ดีออกไป ให้ตัดเขาออกจากบัญชี และ ลดระดับการร่วมธุรกิจกับเขาออกไปในที่สุด

หากคุณพิจารณากลยุทธ์ที่ว่ามาทั้งหมดนี้แล้ว เห็นว่าสามารถปฏิบัติได้ ก็จงมุ่งหน้า หางานขาย เพื่อพิสูจน์การเป็นนักขายของยุคดิจิทัล และอย่าลืมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เพราะงานขายต้องการคนที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง ทุกครั้งที่คุณคลิ๊กเลือก หัวข้อ หางานขาย ในเว็บไซต์สมัครงานคุณจะพบว่าหลายองค์การต้องการคนที่พร้อมต่อการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ  ดังนั้นตั้งใจและมั่นใจที่จะพัฒนาตัวเองการเป็นสุดยอดนักขายคุณเองก็เป็นได้

Please follow and like us:

คนหางานอคุณย่าปลดปล่อยเวลาเสียไป มาเพิ่มคุณค่าตนเองให้เข้าตาหน่วยงานใหญ่กันเหอะ

การหางานในช่วงปัจจุบันมีการแข่งกันสูงมากมายถ้าเกิดคุณเป็นอีกหนึ่งผู้ที่กำลังหางานทำสร้างค่าให้ตนเองเป็นตัวเลือกที่ดีเป็นสิ่งที่ไม่บางทีอาจไม่ยอมรับได้เลย พวกเรามาดูกันสิว่าคนหางานควรจะมีคุณลักษณะอะไรที่จะทำให้ท่านเข้าตาหน่วยงานใหญ่ๆ 1. ใช้งานคอมพิวเตอร์รวมทั้งเครื่องใช้ไม้สอยเทคโนโลยีอย่างชำนาญ หลักการทำงานในตอนนี้แปรไปจากเดิม คนทำงานยุคสมัยใหม่นั้นควรจะเป็น Digital Worker มากยิ่งกว่าดำเนินงานด้วยคอมพิวเตอร์ยังมีเทคโนโลยีดิจิทัลจำนวนมากที่คุณจำต้องเรียนรูป เนื่องจากโลกเวลานี้เป็น Internet of Things 2. จัดการกับปัญหาด้วยการคิดเชิงพินิจพิจารณา โลกการทำงานจะต้องพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆเยอะแยะ ผู้ที่สามารถ การวางเป้าหมาย การแก้ปัญหา ต่างๆอย่างมีระบบระเบียบ คัดสรรหาวิธีขจัดปัญหาได้อย่างรอบครอบเป็นผู้ที่หน่วยงานกำลังดู และก็มากมายไปกว่านั้นเป็นผู้ที่สามารถคุ้มครองไม่ให้กำเนิดการเสี่ยงต่อหน่วยงานได้นั้นเป็นผู้ที่หน่วยงานปรารถนาที่สุด 3. ใช้ภาษาต่างชาติอย่างปราดเปรียว ความสามารถเกี่ยวกับภาษาทำให้ให้โอกาสให้กับตัวคุณและก็สร่งจังหวะทางการชิงชัยให้กับหน่วยงาน ภาษามีหน้าที่สำคัญอย่างมากในโลกการทำงานเดี๋ยวนี้ การติดต่อสื่อสาร การศึกษาวิจัยกล่าวโทษรู้ที่เกี่ยวพันกับการทำงาน นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ แล้ว ภาษาจีน ภาษาประเทศญี่ปุ่น ก็ช่วยเพิ่มจังหวะสำหรับการทำงานมากเพิ่มขึ้น 4. คิดได้รวมทั้งคิดเป็นอย่างประดิษฐ์ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการประดิษฐ์สินค้าหรือบริการของหน่วยงานให้เด่นและก็ต่างจากคู่แข่งขัน การขับเขยื้อนไปสู่จุดหมายในอนาคตหน่วยงานไม่บางทีอาจใช้สิ่งที่มีอยู่เดิมสำหรับการชิงชัยแต่ว่าควรมีของใหม่ที่เหนือกว่าคู่ปรับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจสำหรับการคิดประดิษฐ์ก็เลยเป็นผู้ที่หน่วยงานอยากตัว รวมทั้งยิ่งสามารถประดิษฐ์ของใหม่ได้ด้วยแล้วยิ่งเป็นจุดหมายปองมากขึ้นไปอีก 5. ความสามารถการติดต่อสื่อสารมีหน้าที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเหตุว่าคนทำงานทุกคนควรมีการประสานงานกับคนอื่นอยู่เป็นประจำ การติดต่อสื่อสารที่เป็นระบบ แน่ชัด รู้จักการลำดับความสำคัญสำหรับในการติดต่อสื่อสาร สามารถทำให้ผู้รับสารสามารถรู้เรื่องได้ครบและก็ถูก จะก่อให้การทำงานเป็นกลุ่มมีคุณภาพเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าหากว่าไม่มีการติดต่อสื่อสารหรือติดต่อสื่อสารไปในแนวทางแตกต่างการทำงานด้วยกันในหน่วยงานหรือดำเนินการร่วมกับคนอื่นนอกหน่วยงานอาจจะไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดีแน่ๆ โลกการทำงานยุคใหม่มีอะไรล้นหลามที่ คนทำงานแบบใหม่ คนทำงานมานาน หรือผู้ที่กำลังหางานจะต้องศึกษาพร้อมปรับปรุงตนเอง เพื่อสอดคล้องกับความปรารถนาของหน่วยงาน แม้คุณเป็นผู้ที่พร้อมต่อการร่วมเคลื่อนหน่วยงานไปด้านหน้า การหางานหรือการเจริญเติบโตในสายงานก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ต้องเปิดใจที่จะศึกษารวมทั้งปรับปรุงตัวอยู่อยู่ตลอดด้วยการผลิตค่าให้ตนเองแล้วก็ส่งคุณประโยชน์นั้นผ่านการทำงานให้หน่วยงานเพื่อด้วยกันสร้างสิ่งที่ดีให้หน่วยงานและก็มอบออกมาสู่ผู้รับบริการ

Please follow and like us: