งาน Part Time งานเสริมสร้างรายได้

 

ปัจจุบันค่าครองชีพในชีวิตประจำวันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งค่าบ้าน ค่ารถ ค่ากิน แต่รายได้จากงานประจำเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่รออยู่ในแต่ละเดือน ดังนั้นการทำงาน Part Time เป็นงานเสริมในช่วงวันหยุดหรือช่วงหลังเลิกงานจึงเป็นทางเลือกที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและมีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ซึ่งลักษณะของงานเสริมที่ควรเลือกทำ

1.เลือกเวลาทำงานได้ งานเสริมควรเป็นงานที่สามารถเลือกเวลาทำงานได้ และควรเลือกทำงานในวันหยุดหรือช่วงหลังเลิกงานตามลักษณะของงานเสริมที่เลือกทำ เพราะงานเสริมที่ทำจะได้ไม่กระทบกับงานประจำที่ทำอยู่

2.ทำตามความถนัด งานเสริมที่เลือกทำควรเลือกทำงานที่เรามีความถนัด ไม่ใช่เลือกทำตามผู้อื่นที่ทำแล้วมีรายได้เข้ามา เพราะงานบางงานเหมาะกับคนบางคน ไม่สามารถทำได้ทุกคน และหากเลือกงานที่ไม่เหมาะกับตนเองแล้วอาจจะเสียทั้งเวลาและเงินที่ใช้ในการลงทุนไปแบบฟรีก็ได้

3.ไม่เหนื่อยหนักเกินไป ทั้งลักษณะของงานและเวลาในการทำงาน Part Time ไม่ควรใช้เวลามากหรือใช้แรงงานมากเกินไป เพราะร่างกายจะเกิดความเหนื่อยล้าจนไม่สามารถรับผิดชอบงานหลักได้ไม่เต็มที่ ซึ่งอาจมีกระทบถึงงานและรายได้หลักของตนเองได้ ดังนั้นควรเลือกที่งานที่ใช้เวลาและแรงที่ร่างกายสามารถรับได้ อย่าหวังแต่จะได้เงินเพียงอย่างเดียว จนต้องนำเงินที่หาได้มาเป็นค่ารักษาพยาบาลแทน

4.ลงทุนต่ำ งานเสริมควรเป็นงานที่ต้องใช้เงินในการลงทุนน้อย เพราะหากงานหลักมีความรับผิดชอบยากจนต้องทำงานล่วงเวลา หา งาน จนไม่มีเวลามาทำงานเสริมแล้ว เงินที่ลงทุนก็จะเป็นเงินลงทุนที่เสียเปล่า ดังนั้นการเลือกงาน Part Time ควรเลือกงานที่ใช้เงินลงทุนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

5.ผลตอบแทนคุ้มค่า การทำงาน Part Time ก็เพื่อให้รายได้เสริมเข้ามา แต่หากงานที่เลือกทำเป็นงานที่ต้องลงทุนลงแรงสูงมาก แต่รายได้ที่ได้รับน้อยจนไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ลงทุนไป เมื่อทำไปได้สักระยะหนึ่งจะรู้สึกท้อแท้ ไม่อยากทำ ดังนั้นควรเลือกงานที่ให้ตอบอทนคุ้มค่ากับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเวลา แรงและเงินลงทุน

งาน Part Time เป็นงานที่ทำชั่วคราว ซึ่งสามารถเลือกทำได้ความต้องการของเรา เราควรเลือกงานที่ตรงความถนัดและฝีมือของตนเอง ทำในช่วงเวลาที่ไม่กระทบกับงานหลักที่เป็นรายได้หลัก ดังนั้นหากต้องการงานเสริมเข้ามาช่วยเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวแล้ว ลองใช้เทคนิคในการเลือกงานเสริมที่เหมาะสมกับตนเองไปใช้ แล้วคุณจะมีงานที่สร้างรายได้ให้กับคุณเป็นกอบเป็นกำแน่นอน

Please follow and like us: