นักศึกษาจบใหม่ต้องเร่งฟิต พิชิตทักษะจำเป็นสำหรับการทำงานในยุคใหม่

คุณคือ นักศึกษาจบใหม่ ที่กำลัง หางานทำ และยังไม่ได้งานทำ ใช่หรือไม่ เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมจึงไม่ได้งานนอกจากเหตุผลที่ว่าคุณขาดประสบการณ์ คุณเคยได้พิจารณาถึงทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคสมัยใหม่หรือไม่  และได้พิจารณาหรือไม่ว่าคุณยังขาดคุณสมบัติด้านใดบ้าง ในแต่ละครั้งที่คุณหางาน นักศึกษาจบใหม่ จงจำไว้ว่าการที่เรามีความพร้อมและยื่นใบสมัครไปด้วยความมั่นใจว่าเรานั้นมีทักษะที่ดี ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือในบรรดาคนหางาน นักศึกษาจบใหม่ที่เตรียมตัวดีจะมีชัยมากกว่า อย่าได้รอช้าเรามาดูกันว่าทักษะอะไรที่การสมัครงานนักศึกษาจบใหม่ควรมีเพื่อให้ได้งานทำ

  1. มีทัศนคติในเชิงบวก คนที่มีทัศนคติในเชิงบวกมักจะสามารถดึงดูดความสำเร็จเข้ามาในบริษัทได้มากกว่าคนที่มีความคิดในเชิงลบ อีกทั้งสามารถมองเห็นโอกาสและพัฒนาทางเลือกต่างๆเป็นโอกาสที่ทำให้เกิดมูลค่าได้
  2. มีความอดทนหรือทนต่อแรงกดดัน คน Gen Y ถูกมองว่าที่มีความอดทนต่ำ ไม่มีความอดทนอดกลั้น หรือเอาตนเองเป็นที่ตั้งโดยไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เมื่อไม่ได้เป็นดั่งที่ต้องการก็เลือกที่จะลาออกไป ในทางกลับกันหากคุณมีความอดทนอย่างมีเหตุผลคุณจะเป็นตัวเลือกที่ดีขององค์การ
  3. ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ นอกจากที่เราจะต้องทำงานที่ได้มอบหมายให้ดีแล้ว ก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เราไม่ควรลืมเลยก็คือ การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร และเพื่อนร่วมงานเพราะองค์การต้องเดินหน้าด้วยการทำงานเป็นทีม
  4. การแก้ไขปัญหาและคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดได้ดี รวมถึงสามารถจัดการแก้ไขปัญหานั้นได้  สามารถคิดวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระยะเวลาอันสั้น อย่างคนที่มีสติ มีความรอบรู้ และมีความเป็นผู้นำ
  5. มีความสามารถรอบด้าน มี Multi-Skill สามารถทำงานข้ามสายงานได้ การที่เรามีความสามารถรอบด้านหรือหลากหลายนั้น จะทำให้เราเป็นเหมือนทรัพยากรที่มีค่าแก่องค์กรมากยิ่งขึ้น และอาจจะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้อีกด้วย
  6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างจริงจัง ตั้งใจ และมุ่งมั่นทำงานให้ออกมาดีที่สุด และนอกจากนี้ยังรวมถึงเรื่องของงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมนอกเหนืองานที่เราต้องทำประจำอีกด้วย เราก็ควรที่จะทำให้ออกมาดีเช่นกัน และเต็มใจที่จะช่วยทำงานออกมาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
  7. มีความรู้พื้นฐานในสายงานที่เกี่ยวข้อง และมีทักษะของการทำงานในยุคดิจิทัล เช่น  งานทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือ IT เพื่อช่วยทำให้การดำเนินงานสามารถทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ความรู้ทางด้านภาษาและการคิดวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

หากคุณสามารถพัฒนาทักษะที่กล่าวมาอยู่ในระดับที่ใช้ได้และไม่หยุดที่จะพัฒนาต่อไป การได้งานทำก็ไม่น่าจะใช่เรื่องเกินความสามารถ สู้ๆนะนักศึกษาจบใหม่ทุกคน

Please follow and like us: