รวมสายงานเด่นเน้นความต้องการไปที่เด็กจบใหม่

คนหางาน นักศึกษาจบใหม่ ฟังทางนี้ หากคุณกำลังหางานที่ให้เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท และยินดีที่จะรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีเข้าทำงาน มามุงกันตรงนี้เลย เราได้รวมเอา สายงานที่อ่าแขนรับคนที่ยังขาดประสบการณ์มาร่วมงานไว้ที่นี่แล้วถือเป็นโอกาสดีๆสำหรับคนหางาน นักศึกษาจบใหม่ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ถนนของการทำงาน มาดูกันเลย แล้วเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปสมัครงาน

1. สายงานขาย
โดยมีประเภทงานย่อยที่เปิดรับมากที่สุดคือSales/AE มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 40,000 บาท Telesales มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 30,000 บาท งานบริการลูกค้า เช่น Call Center มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 20,000 บาท แต่ถ้าได้ทักษะภาษาต่างประเทศ เช่น มีผลสอบ TOEIC ดีๆเช่นคะแนน 600 ขึ้นไป หรือผลวัดระดับภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาจีน ก็สามารถเรียกเงินเงินเดือนจะสูงขึ้นถึง 18,000 – 25,000 บาท

2. งานบริการ
ในส่วนพนักงานต้อนรับ มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 14,000 – 15,000 บาท แต่ถ้าได้ทักษะภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม เช่น สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้ (TOPIK 3 ขึ้นไป) เงินเดือนจะสูงขึ้นถึง 35,000 บาทเลยนะ

3. งานธุรการ
หันมาดูที่งานธุรการ/จัดซื้อ ที่ร่วมเอามีประเภทงานย่อยอย่างงานธุรการทั่วไปเข้าไว้ด้วย ก็น่าสนใจ เงินเดือนไม่มากแต่ได้ประสบการณ์โดย มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 12,000 – 15,000 บาท ส่วนงานประสานงานขาย มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 18,000 บาท
4. งานด้านเทคนิค
สำหรับช่างเทคนิค มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 12,000 – 20,000 บาท แต่ถ้ามีทักษะเฉพาะทาง เช่น สามารถซ่อมแผงวงจรได้ หรือมีพื้นฐานการติดตั้งลิฟท์ เงินเดือนจะสูงขึ้นถึง 20,000 – 25,000 บาท ในด้านช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 18,000 บาท

5. งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ
ซึ่งรวมเอาประเภทงานย่อย เช่น ฝ่ายผลิต/โรงงานไว้ด้วย มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 16,000 – 20,000 บาท งานควบคุมคุณภาพ (QA/QC/QM) มีช่วงเงินเดือนอยู่ระหว่าง 12,000 – 15,000 บาท แต่ถ้าได้ทักษะภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมจะได้เงินเดือนสูงขึ้นถึง 25,000 บาท

สำหรับพื้นที่ที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงานนั้น www.jobtopgun.com ก็ต้องบอกว่างานนี้หลายคนต้องเดินทางเข้ากรุงเทพ และ ปริมณฑล เพราะมีงานเปิดรับนักศึกษาจบใหม่มากที่สุด รองลงมาคือในเขตภาคตะวันออก โดยจังหวัดที่มีงานมากที่สุด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สำคัญของประเทศ

อีกพื้นที่ที่น่าสนใจสำหรับเป็นแหล่งหางาน นักศึกษาจบใหม่สามารถศึกษาหาข้อมูลและสมัครงานในพื้นที่ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)ที่กำลังมีความต้องการของแรงงานสูง ได้อีกแหล่งหนึ่ง หรือหากคุณเป็นคนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังพอหางานสำหรับเด็กจบใหม่ ได้ในจังหวัดขนาดใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ นครราชสีมา ขอนแก่น และอุดรธานี

Please follow and like us: