รู้จักงานธนาคาร แบบ 360 องศา เพิ่มความมั่นใจก่อนการสมัครงาน

งานธนาคาร ถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพยอดนิยมที่ให้ความรู้สึกว่ามีความมั่นคงสูง เป็นที่สนใจของนักศึกษาจบใหม่และผู้ที่กำลังหางานเป็นอย่างมาก  ในเว็บไซต์หางาน มักพบว่า หัวข้อ “หางานธนาคาร” อยู่ในอันดับแรกๆของการค้นหา เสมอ

สำหรับงานธนาคารในยุคที่ธนาคารปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการไปมากกว่าการเป็นสถาบันการเงิน งานธนาคารจึงไม่ได้มีแค่เพียงบริการเปิดบัญชีและให้บริการรับฝาก – ถอนเพียงเท่านั้น แต่ที่จริงแล้วงานธนาคารมีอยู่หลายตำแหน่งที่ต้องการบุคลากรไปทำงานในส่วนนั้นๆ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่ต้องการหางานธนาคารมีโอกาสเข้าสู่การทำงานในธนาคารได้มากขึ้น

เรามารู้จักกับโครงสร้างระบบงานธนาคาร กันก่อน เพื่อให้เข้าใจงานธนาคารมากขึ้น   งานธนาคารสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น งานบริการลูกค้า งานบริการด้านการเงิน งานบริการด้านการรับฝากและถอนเงิน สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ งานบริการด้านเงินกู้สำหรับธุรกิจ งานบริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล งานบริการด้านเงินทุน ด้านหลักทรัพย์และอื่นๆอีกมากมาย

ผู้ที่ต้องการหางานธนาคาร  ต้องศึกษาถึงตำแหน่งที่เหมาะสมกับตนเอง และตรวจสอบว่ามีทักษะและความสามารถในด้านนั้นๆเพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่นหรือไม่ หาพิจารณากันตามสายงานหลักของงานธนาคารผู้ที่จบมาจาก คณะบริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์,วิทยาการจัดการ เช่น การเงิน การบัญชี และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสายงานธนาคาร  ดูจะมีความสามารถตรงกับสายงานธนาคาร หากแต่ แท้จริงแล้วงานธนาคารเปิดกว้างให้คนที่จบทั้งสายวิทย์และสายศิลป์เข้าทำงานได้ สมัคร งาน ธนาคาร เพราะบริการของธนาคารมีขอบเขตที่กว้างมาก

บริการของธนาคาร  ไม่ใช่แค่เพียงบริการลูกค้า ทำหน้าที่รับฝากและถอนหรือเปิดบัญชีเท่านั้น ยังต้องให้บริการทางด้านการเงิน ให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุน รับผิดชอบด้านการจัดทำรายการประจำวันเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน ทำประกันชีวิต ประกันภัยและการลงทุน ควบคุมและติดตามงานบัญชีลูกค้า ติดต่อประสานงานและให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลรายรับรายจ่ายของคู่ค้า รวมไปถึงวางแผนและวิเคราะห์ด้านการเงินและบริหารจัดการ รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและไม่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอขายให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยใหม่

หากคุณกำลังมองหางานธนาคาร คุณควรมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย  มีทักษะความสามารถ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ทำ  รักในงานบริการ มีทักษะด้านการบริการที่ดี เพราะงานธนาคารต้องพบเจอลูกค้าอยู่เสมอ มีความอดทนสูง ทั้งด้านการทำงานและแรงกดดันจากองค์กรและลูกค้า สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความขยัน มุ่งมั่นในการทำงาน คล่องแคล่วและสามารถจัดการข้อมูล งานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  มีความสามารถด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาและที่สุภาพและชัดเจน บุคลิกภาพดี แต่งกายดูดีและมีความน่าเชื่อถือ มีทักษะด้านการบริการเพื่อที่จะให้ลูกค้าสนใจที่จะลงทุนกับธนาคาร และรักการเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาตัวเองและก้าวให้ทันกับรูปแบบธุรกิจและการแข่งขันที่ไม่หยุดนิ่ง

Please follow and like us: